Styret sesongen 2020

Etter årsmøtet for 2019 ble følgende valgt til styret for sesongen 2020:

Styret består nå av Geir Melvold,Stian Bøhle, Tonje T. Gran, Harald Jacobsen og Morten Barth. Fordeling av oppgaver på styremedlemmene gjøres av styret selv på første møte. 

 

NB! Den endelig nye sammensetningen av styret er ikke fastsatt enda. Opgavefordelingen som vises nedenfor er derfor kun foreløbig.

Styrets leder Geir Melvold 908 38 937 geir@ems.no
Nestleder Harald Jacobsen  908 26 348  harald@multihydraulikk.no  
Kasserer      
Sekretær  
 
 
Styremedlem Stian Bøhle 977 21 178 stianboehle@gmail.com
Styremedlem Morten Barth    
Styremedlem Tonje Gran 957 95 997 tonjeteiengran@gmail.com 
       
Ansvarlige for grupper og aktiviteter i klubben:      
Nettredaktør Per Myrstad 900 43 018 permy62@online.no
       
Turneringer      
Veien Til Golf (VTG) kurs Kontaktperson for påmelding er Harald Jacobsen 908 26 348 harald@multihydraulikk.no 
Damegruppa Else Bergseth Jacobsen 478 55 635 elsethorja@online.no
Handicapkomite Svein Holm 901 60 066 svein.holm@regolf.no
Banen Geir Holm 901 49 624 geirholmgolf@gmail.com