Styret sesongen 2019

Etter årsmøtet 2018 ble følgende valgt til styret:

Styret består nå av Jørn O. Hagen (leder), Jan Gunhildstad ( økonomiansvarlig),  Geir Melvold,Tore Finnerud og Stian Bøhle, med Tonje T. Gran og Harald Jacobsen som varamedlemmer. Fordeling av oppgaver på styremedlemmene gjøres av styret selv på første møte. Når styret er konstituert vil denne siden bli opdatert. 

 

 

Etter årsmøtet 2018 ser styrets sammenstning slik ut for 2019:

Styrets leder Jørn Olav Hagen 472 97 244        jornohagen@yahoo.com
Nestleder Geir Melvold 908 38 937 geir@ems.no
Kasserer Jan Olav Gunhildstad 957 04 328 jagunhil@online.no 
Sekretær Tore Finnerud
915 61 405
tosfinne@online.no
Styremedlem Stian Bøhle 977 21 178 stianboehle@gmail.com
Varamedlem Harald Jacobsen 908 26 348 harald@multihydraulikk.no
Varamedlem Tonje Gran 957 95 997 tonjeteiengran@gmail.com 
       
Ansvarlige for grupper og aktiviteter i klubben:      
Nettredaktør Per Myrstad 900 43 018 permy62@online.no
Turneringer Bjørn Andersen 919 98 144 andersen300@msn.com
Turneringer Jan Olav Gunhildstad 957 04 328 jagunhil@online.no
Veien Til Golf (VTG) kurs Robert Moen 45 20 48 69  
Damegruppa Else Bergseth Jacobsen 478 55 635 elsethorja@online.no
Handicapkomite Svein Holm 901 60 066 svein.holm@regolf.no
Banen Geir Holm 901 49 624 geirholmgolf@gmail.com