RETNINGSLINJER FRA NORGES GOLFFORBUND FOR Å BEGRENSE KORONASMITTE VED BRUK AV GOLFANLEGG.

Helsedirektoratet har åpnet for organisert idrettslig aktivitet!

I pressekonferanse onsdag 1. april kl. 11.30 informerte Helsedirektoratet at det nå kan tilrettelegges for og utøves idrettsaktivitet så lenge man holder seg innenfor de generelle anbefalingene for forebygging av smitte (Ikke selv smittet eller i karantene, maks. 5 pers. i gruppe, min. 2 m avstand både innad i gruppa og til andre grupper, håndhygiene, hosteregler etc.).

I golfen har vi jobbet hardt for å få til denne åpningen og er glade for at den kom nå før påske, men vi er også veldig bevisste på at den kommer med ansvar for hver og en av oss:

■Er klubben i det minste i tvil om du er innenfor retningslinjer og råd som er gitt for åhindre smitte såavstå.

■Trykket kan nåi starten bli veldig stort på enkelte baner. Klarer dere å håndtere det uten at smittefaren øker? Hvis ikke bør dere ha en gradvis åpning. Kanskje bare medlemmene først? Som klubbleder sitter du med ansvar.

■Myndighetene har bedt oss om åunngåreiser som ikke er strengt nødvendige. Er din reise til en golfbane (som ligger litt langt unna) strengt nødvendig?

Nedenfor finner dere retningslinjer for hvordan opptreden på bane bør være før, under og etter spill. Disse må bekjentgjøres til alle medlemmer og alle som besøker golfbanen. Bruk nett, sosiale medier, plakatoppslag etc.

Foreløpig anbefaler vi at drivingrange holdes stengt. Det arbeides med retningslinjer for drivingrange, nærspillområder, en til en instruksjon osv.

Kos dere på golfbanen, men husk smittevernreglene og retningslinjene.

Denne siden vil oppdateres løpende etter hvert som ting utvikler seg og avklaringer blir gjort. Forøvrig viser vi til Norges Idrettsforbunds og myndighetenes anbefalinger.

 

RETNINGSLINJER FOR Å BEGRENSE KORONASMITTE

VED BRUK AV GOLFANLEGG:

1: FØR SPILL

 1. Ikke besøk golfanlegget dersom du har symptomer på smitte.
  Dette gjelder også generelle symptomer på forkjølelse.
 2. Følg generelle råd og retningslinjer gitt av helsemyndighetene,
  og av den kommune hvor golfanlegget er.
 3. Ingen organisert gruppeaktivitet.
 4. Unngå samkjøring til banen.
 5. Unngå å komme til golfanlegget for tidlig for å unngå
  ansamlinger av mennesker.
 6. Trallerom, toaletter og garderober er stengt.
 7. Ingen bruk av golfbiler eller utleietraller.
 8. Kafé/restaurant holdes stengt inntil videre.
 9. I proshop følges myndighetenes retningslinjer for butikker.
 10. Unngå kontanter, bruk helst kontantløs betaling eller kort.
 11. Det oppfordres til først og fremst å spille sammen med
  personer man kjenner/føler seg trygge med i den nærmeste
  perioden fremover.

 

RETNINGSLINJER FOR Å BEGRENSE KORONASMITTE

VED BRUK AV GOLFANLEGG:

2: UNDER SPILL

 • Hold avstand til hverandre. Minimum 2 m under hele runden anbefales.
 • Bruk bare dine egne pegger - ta ødelagte pegger med hjem.
 • Bruk og berør bare dine egne golfballer.
 • Golfhansker kan også infiseres ved berøring av andre gjenstander.
 • Ikke lån noe utstyr fra andre spillere - hverken køller, blyanter,
  avstandsmålere eller annet.
 • La alltid flagget stå i hullet.
 • Det tilrettelegges for at ballen ikke går ned i hullet - slik at ballen
  blir liggende «oppå» hullet, og kan fjernes uten kontakt med hull- kant og –kopp.
 • «Gi» putter for å unngå kontakt med hull og hullkant.
 • Ingen ballvaskere på banen.
 • Ingen rakere i bunkere. «Rak» så godt du kan med skoen eller golfkøllen.
 • Søppeldunker benyttes ikke. Ta med søppel hjem.
 • Merkestaker flyttes/ berøres ikke, men behandles som «uflyttbar hindring» og gir fridropp.
 • Toaletter på banen er stengt.
 • Vannkraner på banen er stengt.
 • Ingen «high-fives» eller berøringer.RETNINGSLINJER FOR Å BEGRENSE KORONASMITTE

VED BRUK AV GOLFANLEGG:

3: ETTER SPILL

 • Ikke ta hverandre i hånden for å takke for spillet.
 • Ikke bytt eller signér scorekort.
 • Ingen rengjøring av sko ved bruk av høytrykkpistol, eller børster.
 • Opphold på klubbhuset gjøres så kort som mulig etter spill.
 • Ingen ansamling av mennesker.
 • Vær oppmerksom på å holde avstand til andre på offentlige
  områder som parkeringsplass etc.


Merk at retningslinjene gjør at spillet avviker fra

golfreglene. Rundene er således ikke handicaptellende,

og score skal derfor ikke registreres i Golfbox.