Re Golf grønn glede trenger flere medarbeidere fra klubben.

Bli med i dette givende prosjektet og få det samtidig moro.

Re golfklubb har engasjert seg i Golf grønn glede i samarbeid med Re kommune, psykisk helse – og rus siden 2011. Per dags dato er deltakerne fra Frisklivsentralen og psykisk helse – og rus. Vi ønsker å åpne opp for at alle med en helseutfordring kan få oppleve golfsportens gleder.

Det å være fysisk aktiv, ha det sosialt og gjøre noe en liker er viktig for å kunne ha en god helse og bedre livskvaliteten.

Vi har møttes en gang i uka på banen i Re høst, vår og sommer, hver onsdag fra kl. 13 – 15. Om vinteren er det mulighet for å spille i Golfhallen onsdag kveld fra kl. 19 – 21 sammen med Nøtterøy Golf grønn glede. Vi regner med å trene i Golfhallen til vinteren igjen sammen med Nøtterøy Golf grønn glede.    

Å være med i Golf grønn glede er et givende arbeid. Vi har det moro sammen. Det sosiale betyr mye. Vi har en fin tone, spiller noen hull, drikker kaffe i klubbhuset og prater. Det er også en viktig del av Golf grønn glede.

Det er nå behov for en eller flere medarbeidere fra Klubben.

 

Vårt motto: "Alle kan spille golf"

 

Er det noen som er interessert, kontakt undertegnede. Jeg svarer gjerne på spørsmål ang Golf grønn glede.

Dere kan ringe eller sende e-post til  tlf. 47 29 72 44   e-post: jornohagen@yahoo.com

Jørn Hagen