Nytt styre på plass etter hyggelig årsmøte

 

 

Årsmøtet 2013 foregikk i rolige og hyggelige former på klubbhuset på Reine torsdag 28. november.

Alle de relevante dokumentene ble godkjent, og det var uttrykt tilfredshet over Jan Gunhildstads ryddige føring av regnskapet og nøkternt forslag til budsjett for 2014. Dokumentene han hentes og leses her.

Kveldens hovedsak var valget til styret for 2014. Tre av de sittende medlemmene, samt to vararepresentanter gikk ut i år, og lederen er bare valgt for ett år ad gangen. Dermed var det bare kasserer Jan Gunhildstad som ikke sto på valg.

Geir Langhelle Mathiesen presenterte valgkomiteens innstilling:

Leder - Henrik Hulaas, som gikk med på å fortsette ett år til.

Nestleder - Bjørn Andersen   

Styremedlemer - Tor Børge Johnsen, Kari Christensen 

Varamedlemmer til styret - Liv Hansen, Rune Venås

Selv fortsetter Geir Mathiesen som medlem av valgkomitéen, men styret må finne to medlemmer til før neste årsmøte. Arvid Vesetrud fortsetter som klubbens representant til Re Idrettsråd, Golftinget og Vestfold Idrettskrets.

Kvelden ble avrundet med proens planer for året som kommer, samt utdeling av premiene av turneringsansvarlig Jan Gunhildstad) til de som hadde vunnet årets viktigste konkurranser:

Klubbmesterskapet: Frank Tømmervik (bildet til høyre) og Britt Alsterberg (ikke til stede)

Matchturnering: Tor Børge Johnsen (bildet under til venstre)

Eclectic turnering: Geir J. Holm (bildet under til høyre)

   

Tusen takk til Aasta Kari for nydelig eplekake og kaffe/te!