Medlemsinformasjon for 2017  

Klubbuke Sport 1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsmøte Re Golfklubb 9. februar 2017.

 

Viktig medlemsmøte på Re Golf  Torsdag 9 februar kl. 18:00.

Det severes kaffe og kringle.

Vel møtt.

AGENDA:

Hvordan skal Re Golfklubb klare å bestå og møte utfordringer videre med så lavt medlemstall?

 1. Innledning ved formann.  
  • Hva er nåsituasjonen for klubben.?
  • Hva er situasjonen for RGI.?
  • Hvordan skal vi klare å øke medlemstallet.?
  • Nye aktiviteter. ..........Fotballgolf    Se ..... www.fotballgolf Norge
 2. Alternativer for videre drift.
  • Ingen endring av nåsituasjonen. Eierne vil foreta automatisering  av driften kiosk og proshop.
  • Klubben overtar en større del av driftsansvaret .  Betaler leie til eierne.
   Innebærer mer ansvar og administrasjon  Kiosk, proshop, ballautomat, greenfee sponsoravtaler. Tall for dette legges fram på møtet.
  • Sette bort driften til andre interesserte.?   Betale leie for anlegg og bane.
  • Alternative måter å drifte kiosken på .

Styret har drøftet disse spørsmålene men har foreløpig ingen klar anbefaling å komme med i møtet.

3.  Fri diskusjon og drøfting av situasjonen.

                                                                        Jørn Hagen 

 

Referat fra medlemsmøte i Re golfklubb, torsdag 9.februar kl. 18.00 2017

Antall frammøtte 40.

 • Formann ønsket velkommen og redegjorde for årsaken til møtet.
 • Nåsituasjonen er at klubben nærmer seg en nedre grense for eksistensgrunnlag. I dag er det vel 200 medlemmer. Antallet er stadig synkende, og hvor går grensen?
 • Hvordan kan vi skape mer energi i systemet?
 • Jørn snakket også litt om historikken i RGI, og påpekte at det er et gjensidig forhold mellom baneselskap og klubb. Det som er bra for klubben er også bra for RGI og viseversa.
 • Deretter redegjorde formannen for de alternativ klubben står ovenfor.
  1. Ingen endring. Banen fortsetter som før, og brødr. Holm bestemmer selv hvordan de vil drive kiosken; med eller uten hjelp, automatkiosk eller å «tråkle» sammen en form for betjening.
  2. Leiemodellen; Klubben overtar det meste av inntektene og leier banen av brødr. Holm  Klubben betaler for det det måtte koste å kjøpe tjenester for å opprettholde materiell, bane, gress ol.l.
  3. Utleie av hele anlegget til en utenforstående som vil drifte banen.
  4. Kan klubben drifte kiosken for 200.000? Noen må administrere eventuelle ansatte og administrere innkjøp, rengjøring ol.l.
 • Formann introduserte deretter fotballgolf som et eventuelt nytt tilskudd til banen og som et insitament for å gi banen nytt liv.
 • Formannen gjorde det klart for medlemsmøte at det ikke var enighet i styre for hva man skal gå inn for.
 • Det ble deretter ble det fritt ord. Det ble en frisk diskusjon med mange innspill om alt fra hvordan skaffe flere medlemmer, drift av kiosk, hva kiosken betyr for medlemmene. Ordet miljøfaktor ble brukt av mange.
 • Formann  foreslo en prøveavstemning for alternativ A) -ingen endring. Det kom ingen innsigelser til dette forslaget.
 • Avstemningen viste stort flertall for Alternativ A) Ingen endring (28 stemmer for.)

Styret har nytt møte ganske snart og vil arbeider videre for å komme fram til et endelig forslag.

 

Tønsberg, 11. februar 2017

Kari Christensen

(sekr.)