Medlemsinformasjon 2019

Viktig medlemsmøte i Re-Golfklubb!

Tirsdag 2. juli 2019 kl. 18:00 på klubbhuset på Reine.

AGENDA:

 1. Besøk av Harald Haugen fra Ski Golfklubb.
  Han forteller om omorganiseringer og investeringer foretatt
  på Smerta i 2014.
 2. Deretter fremlegg og høring om ny leieavtale mellom klubben
  og eierne. Langsiktig. Drøfting av utvidet ansvar og råderett
   for klubben.

  Mvh. Jørn 

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE I RE GOLFKLUBB 02.07.2019

Antall fremmøtte : 33

Jørn ønsket velkommen og overlot så ordet til Harald Haugan fra Ski golfklubb.

Ski golfklubb  som startet i 2001 har ca 460 medlemmer og har 2 ansatte. Klubben driver alt selv.

En ansatt drifter banen. Eksempelvis blir greenene som er av kunstgress børstet 2 ganger pr uke.

Banen er i prinsippet ikke steng om vinteren, men det er jo snø avhengig.

Kafeteriaen drives på dugnad.

Greenfee : 250,- for 9 hull og 400,- for 18 hull.

Årsmedlemskap  : 4.700,-.   ( Teoretisk inntekt på  2.162.000,-)

Harald Haugan holdt en morsom og inspirerende orientering om hvordan de hadde lagt om til kunstgressgreener.

Golfklubben  må  drives som et idrettslag for å kunne få støtte fra spillemidler. Dette hadde de gjort og sluttsummen er nå at de har en årlig utgift på  ca 500.000.-. (litt uklart for meg om hva dette dekket).

 

Jørn hadde et positvt innlegg for å se nærmere på en slik løsning som Ski hadde gjort. Kunstgressgreener er en mulighet til å bli spesielle og kanskje attraktive  i vårt golfområde.

Klubben selv må drifte banen og virksomhet for å oppnå spillemidler, men også andre tilskudd.

Jørn foreslo et ekstra årsmøte til høsten for å  gjennomføre endringer  i forhold til leieavtale, langsiktig med eiere  som gjør det mulig å søke om spillemidler.

Jørn hadde laget forslag til ny avtale med eierne som ble delt ut slik at den enkelte kunne sette seg bedre inn i, og eventuelt kommentere det.

Det må settes opp et budsjett som viser at klubben har  råd til de endringer som er foreslått.

Innspill fra Lars om å fjerne gran på hulle 4. Banekomiteen skulle behandle dette forslaget og legge det frem for styret.

Møtet avsluttet kl 20.00.

Styret vedtok etter møtet å bevilge kr  15.000,- til støtte av ny klipper for inneværende budsjettår.

Referent  Tore Finnerud 

 

 

 

Rapport fra besøk på Ski Golf. Greener med kunstgrass.

 

                   Spennende besøk på Ski Golf (Smerta)  28/5.

                               Møte med kunstgress på greenene.

 

Etter avtale dro en gruppe fra Re Golf til besøk på Ski Golf for å se på 18 hullbanen der de har anlagt kunstgress i 2014.  Dessverre ble Robert Moen forhindret fra deltakelse.  Personene som deltok var Tore Finnerud, Kjell Holm, Svein Holm, Lavrans og Jørn Hagen.

Vi ble tatt vel imot av leder Bjørn Forsmo og Harald Haugan.  Historikken for klubben var i årene forut at de hadde slitt med banens kvalitet og dårlig oppslutning.

De måtte gjøre noe og den klare oppfatningen i dag er at dette var redningen for klubben som nå er satt skikkelig på kartet. I startfasen var det flere som var skeptiske, men de hadde ikke spilt selv men hadde «hørt det av folk som heller ikke hadde spilt»..........I dag er den ingen som klager over  det grepet som er gjort.

Den største effekten av denne investeringen er at banen er åpen året rundt og at de operer med en såkalt vintermedlemskap utenom ordinært medlemskap som er fra november til mars. Dette gjør at de trekker til seg mange besøkende i denne perioden som gir bra inntekt på greenfee.

Anleggsperioden på forprosjekt og utførelse var på 2 mnd.   Klubben investerte i flere tiltak på banen og oppnådde et tilskudd, hovedsakelig spillemidler på 60%.   Klubben søkte midler og hadde i bunnen en langsiktig leieavtale med grunneierne.

Netto investering pr hull beløp seg til ca. kr 100 000.  Dette ble finansiert med et lån på 2 mill. og løpetid på 15 år som også kan sies å være avskrivningstiden på kunstgresset. Gresset ser forøvrig helt nytt ut i dag etter 5 år.

Klubben som nå har 400 medlemmer  betaler renter og avdrag på lånet nesten ved hjelp av greenfee-inntekter. For Re sin del kan vi fortrinnsvis halvere disse overnevnte beløp. Klubben har forøvrig ikke proshop,  men kafe som medlemmene drifter på dugnad.

Etter orienteringen fikk vi prøvespille et par hull og putte på putting-greenen som var ca. 350 kvm.  Det er ikke til å legge skjul på at greenene er raske men ikke ekstreme. Steep ligger på 11 fot og de aller beste naturgressbanene er enda raskere. Imidlertid er det en fordel med backspinn hvis man slår direkte inn på greenen.  Greenene fremstår som homogene men også forutsigbare i forhold til retardasjon.

Jeg vil anbefale alle fra Re golfklubb som har anledning til å besøke banen og prøve den.  Erfaringen var totalt sett så positiv at jeg vil ta opp på førstkommende styremøte forslag om vi skal utrede dette videre for Re Golf bane.

 

                                                                                     Jørn  Hagen.

Nedenfor noen bolder fra turen:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE I RE GOLFKLUBB 02.07.2019

Antall fremmøtte : 33

Jørn ønsket velkommen og overlot så ordet til Harald Haugan fra Ski golfklubb.

Ski golfklubb  som startet i 2001 har ca 460 medlemmer og har 2 ansatte. Klubben driver alt selv.

En ansatt drifter banen. Eksempelvis blir greenene som er av kunstgress børstet 2 ganger pr uke.

Banen er i prinsippet ikke steng om vinteren, men det er jo snø avhengig.

Kafeteriaen drives på dugnad.

Greenfee : 250,- for 9 hull og 400,- for 18 hull.

Årsmedlemskap  : 4.700,-.   ( Teoretisk inntekt på  2.162.000,-)

Harald Haugan holdt en morsom og inspirerende orientering om hvordan de hadde lagt om til kunstgressgreener.

Golfklubben  må  drives som et idrettslag for å kunne få støtte fra spillemidler. Dette hadde de gjort og sluttsummen er nå at de har en årlig utgift på  ca 500.000.-. (litt uklart for meg om hva dette dekket).

Jørn hadde et positvt innlegg for å se nærmere på en slik løsning som Ski hadde gjort. Kunstgressgreener er en mulighet til å bli spesielle og kanskje attraktive  i vårt golfområde.

Klubben selv må drifte banen og virksomhet for å oppnå spillemidler, men også andre tilskudd.

Jørn foreslo et ekstra årsmøte til høsten for å  gjennomføre endringer  i forhold til leieavtale, langsiktig med eiere  som gjør det mulig å søke om spillemidler.

Jørn hadde laget forslag til ny avtale med eierne som ble delt ut slik at den enkelte kunne sette seg bedre inn i, og eventuelt kommentere det.

Det må settes opp et budsjett som viser at klubben har  råd til de endringer som er foreslått.

Innspill fra Lars om å fjerne gran på hulle 4. Banekomiteen skulle behandle dette forslaget og legge det frem for styret.

Møtet avsluttet kl 20.00.

Styret vedtok etter møtet å bevilge kr  15.000,- til støtte av ny klipper for inneværende budsjettår.

Referent  Tore Finnerud