Klubbaktiviteter i 2015

 

Vårdugnad med Dugnadsturnering lørdag 11. april.

Ca. 40 stk møtte opp. My godt arbeid ble utført på banen. tradisjonen tro fikk vi nydelig ertesuppe til linsj.

Etter det ble det "Dugnadsturnering", Texas Scramble over 9. hull back-nine.

Vinnerlaget endte opp med 1 slag under par. Her vises de glade vinnere; Wenche, Lars, Frank og Per (Per var ikke tilstede a bildet bletatt).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsmøte torsdag 9. april kl. 18:00 

Saksliste:

  • Info om banen v/ Geir
  • Bemanning av kafeterian. Bindenede påmeldinger for perioden som Tabita har oversikt over
  • Regler på banen v/Frank
  • Seniorgolf Lagmatchpåmelding.
  • Quiz – golfreglene v/Frank som lager spørsmålene. Kari leder Quizen
  • Pølser og brus og kåring av vinnerlaget. 

Medlemsmøtet ble avholdt som planlagt. Godt fremmøte, 35 var tilsted.

Marit Mæland trekker seg fra å lede Golf Grønn Glede. Roy Lund antydr at han kan ta over, men ønsker at flere engasjerer seg slik at han ikke blir så bundet til å være tilstede hver uke. Kan du tenke deg å bidra så ta kontakt med Roy Lund eller leder Jørn Hagen.

Knøttegof forsøker vi med i år også. Kirsten Rygh og Arne Bechmann vil organisere dette. Mer info om dag og tid vil følge senere.

 

Fra medlemsmøtet 9. april 2015.

 

 

 

 

 

 

 

Ukentlige dugnader på banen.

For å hjelpe til å holde banen i best mulig stand og gjøre den trivelig å spille på foreslår vi at de som føler for det og har tid kan møte opp på

mandager kl. 10:00 eller på onsdager etter Seniorgolfen for å være med på å gjøre forefallende rydding og vedlikehold på banen.

Lars Linnestad har tatt på seg å organisere dugnadene og fordele oppgaver. En ser for seg at 3-5 personer i 2-3 timer pr. dugnad vil være passende.

Dersom en vil være med så møt opp til angitte tidspunkt eller ta kontakt med Lars Linnestad, tlf. 456 05 273.

Dugnadene vil starte opp i begynnelsen av mai måned.