Hva betyr Texas Scramble, Slagspill og Stableford?
 

Tirsdagsgolfen for damene består av vekselsvis Texas Scramble, Slagspill og Stableford. Lurer du på hva de betyr, golftypene som damene spiller? Her får du svaret.

Texas Scramble

Denne uhøytidelige golftypen spiller vi annen hver gang. Alle deltagere på flighten spiller ut. Deretter velger man den ballen som ligger best til og som man vil spille videre på. Den som spilte ballen markerer ballens posisjon med en pegg, og de andre spillerne henter sine baller. Alle spiller videre fra der den valgte/beste ballen lå. Dette gjentar seg til man har hullet ut. Det er lagets score som teller. Handicap teller ikke, men vi setter gjerne sammen flighten slik at alle flighter stiller noenlunde likt. Siden man hele tiden spiller fra den beste posisjonen, vil lagets score gjerne være lavere enn det den enkelte spiller vanligvis har på en runde.

Slagspill

Målet er for den individuelle spilleren å fullføre runden med færrest mulig slag. Man konkurrerer med de andre på flighten og med de andre spillerne i turneringen. Man spiller inntil man slår ballen i hullet eller inntil man har brukt opp hullets par + 4 slag (d.v.s. at man kan få inntil 7 slag på et par 3 hull, 8 slag på et par 4 hull, og 9 slag på et par 5 hull). Man spiller uten å ta hensyn til handicap.

Stableford

Her også er målet for den individuelle spilleren å fullføre runden med færrest mulig slag, og man konkurrerer med alle de andre spillerne i turneringen. Man spiller etter Stableford reglene som betyr at man i utgangspunktet får 4 poeng for å få ballen i hullet med like mange slag som hullets par, 3 poeng for et slag over par, 2 poeng for to slag over par, og 1 poeng for 3 slag over par. Man får tilsvarende flere poeng hvis man får ballen i hullet med færre slag enn hullets par. Her tas det henyn til handicap.