Hull 3 - Fagrskinna
Gul: 257 m, Rød: 248 m, Par: 4, Index: 7/8

"FAGERSKINNA" (historisk navn). "Fagerskinna" er navnet på et dokument som beretter om slaget på Re i år 1177 e.Kr. Verket heter egentlig -Noregs Konunga tal- og avslutter med dette slaget. Det er her vi første gang finner navnet Re. ..."Det gamle navnet på Prestegården var visstnok Re og gikk som i andre bygder også over til å bli navn på sognet. Etter en tid ble det avløst av Ramnes, antakelig som en følge av at kirken var blitt reist på denne gård. I et annet verk, Formanna søgur, nevnes Re i bind VII og Ree i VIII. Rødeboka har i 1390-åra også formene Re og Ree..." ("Ramnes Bygdebok" Bind II. Gårds- og slektshistorie. Utgitt av Ramnes kommune ved Sigurd H. Unneberg i samarbeid med Christoffer Holt. Første del. Trykt i Mariendals Boktrykkeri A/S - Gjøvik 1970.)