Golf Grønn Glede

Et  samarbeid mellom Re Golfklubb og Re kommune

 

 

 IntroduksjonI I

Inroduksjon Golf Grønn Glede.

Re Golf har siden 2011 hatt tilbud om Golf Grønn Glede. Dette er en aktivitet som flere golfklubber har og som støttes av Golfforbundet.

Re har et utmerket samarbeid med Re Kommune som aktivt har kontakt med interesserte som har behov av å oppleve sportslig fysisk aktivitet kombinert med sosialt samvær. Tilbudet kan utvides og markedsføres nå til flere grupper og organisasjoner med interesse for å utprøve golf som aktivitet for enkeltpersoner.

                                      Jørn  Hagen   (leder  Re golf) 

 

 

Hva er Golf Grønn Glede?

I Golf - Grønn Glede tilrettelegges golftilbud for personer som av ulike helseutfordringer. Formålet er å gi deltagerne mulighet til å drive aktivitet etter egne forutsetninger og ønsker, samtidig som det sosiale aspektet ivaretas.

Hvorfor Golf - Grønn Glede?

NGF ønsker å sette fokus på golfens velegnethet som helsebringende aktivitet. De aller fleste kan spille golf. Det er en idrett som man kan starte med tidlig eller sent i livet, og golfens handikapsystem gjør at nybegynnere og etablerte spillere kan ha glede av å spille sammen og konkurrere på like vilkår.

Felles for alle golfspillere er opplevelsen av gleden ved spillet i kombinasjon med en fin naturopplevelse og sosialt samhold. Golf er en idrett der aktiviteten har en moderat intensitet som passer godt i forhold til myndighetenes folkehelseanbefalinger.

I 2014 var det 36 golfklubber som deltar i Golf – Grønn Glede. Klubbene velger selv sine målgrupper, inkludert bl.a:

· Fysisk funksjonshemmede

· Kreftrammede og pårørende

· Hjerte- og lungesyke

· Personer med psykiske helseproblemer

· Personer med rusavhengighet

· Personer med diabetes

· Uføretrygdede

· Langtidssykmeldte

· Utsatt ungdom

Klubbene som deltar i Golf - Grønn Glede vil jobbe for å legge til rette for et godt aktivitetstilbud for deltakerne.

I Re starter vi nå Golf Grønn Glede i mai 2016. Vi spiller ute på Re Golfklubb ( 9 hulls bane) hvor du får hjelp til å komme i gang med golf eller fortsette i den nivå du er. Du behøver verken grønnkort eller egne køller for å være med på golf!

Tilbudet er gratisJ

Hvis DU er interessert i tilbud, ta kontakt med Vivi Moe/ Jørn Hagen

Tlf.: Vivi Moe: 919 17 044 eller mail: vivi.moe@re.kommune.no 

 

Mvh

Vivi Moe, Miljøterapeut i Re Kommune

Jørn Hagen, Re Golfklubb 

 

 

GOLF GRØNN GLEDE - Informasjon

De aller fleste kan spille golf. Det er en idrett som man kan starte med tidlig eller sent i livet, og golfens handicapsystem gjør at nybegynnere og etablerte spillere kan spille sammen. Felles for alle golfspillere er opplevelsen av gleden ved spillet i kombinasjon med fin naturopplevelse og sosialt samhold. Vi har plass i golfgruppa vår!

 

Samarbeidsprosjekt:Re Golfklubb og Re kommune

Målgruppe:Personer med ulike helseutfordringer

Tid: Onsdager kl.13.00- 15.00

Oppstart: Mai 2016

 (Vi spiller ikke golf i romjul, påskeuke eller i juli måned)

Sted: Re Golfklubb,Reine gård, Ramnes, 3175 RAMNES

Pris: Gratis

Info: Jørn Hagen (gruppeleder)

tlf. 472 97 244

OBS! Ny i gruppa, meld deg på til Vivi Moe (Re kommune) tlf. 919 17 044

Vivi.moe@re.kommune.no