Ekstraordinært Årsmøte for 2019.

 

Saksliste for ekstraordinært årsmøte Re Golfklubb  25/6-2020.        

 1. Godkjenning av møtende m stemmerett iht lov/vetekter
 2. Godkjenning av innkallingen, saksliste
 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Innkomne forslag fra styret
  For detaljert saksliste se her.
 5. Valg av styre.
 6. Annet - oppsummering dagens ekstraordinære årsmøte
  Ordet fritt for: grunneiere og medlemmer.

   

Saksdokumenter for det ekstraordinære Årsmøtet:

4A. Leielontrakt mellom Reine Gård (utleier) og Re Golfklubb (leier).

   For kontrakttekst se her.

4B. Organisasjon og Aktivitet med Kontingenter.

  For kontrakttekst se her.

4C. Arbeidsoppgaver styret.

  For kontrakttekst se her.

Vedtekter. Lov for Re Golfklubb

  For kontrakttekst se her.