Årsmøte for 2019

Årsmøte 2019 -

Informasjon, dokumenter og referater

 

Innkalling til Årsmøte 2019.

Årsmøte i Re Golfklubb torsdag 13. februar 2020, kl. 19:00

Alle medlemmer er velkommen til årsmøte torsdag 13. februar 2020, kl. 19:00.

2nd. etg. Kafeteriaen Re Golfbane.

Saksliste, årsmelding og rapporter vil bli lagt ut på hjemmesiden før årsmøtet.

Saker som ønskes behandlet må sendes styret skriftlig innen torsdag 30. januar 2020.

Vel møtt.   

Styret

 

Saksliste for årsmøte Re Golfklubb  13/02-2020.        

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger
 5. Regnskap for 2019 og revisors beretning
 6. Innkomne forslag
 7. Fastsettelse av kontingent for 2020
 8. Godkjennelse av klubbens budsjett for 2020
 9. Godkjennelse av klubbens organisasjonsplan
 10. Valg av:
 11. Leder                        (1 år) (på valg)
 12. Styremedlem             (2 år) (ett år igjen)
 13. Kasserer                    (2 år) (ett år igjen)
 14. Varamedlemmer        ( 1 år ) (på valg)
 15. Øvrige valg ihht. vedtatt organisasjonsplan
 16. Revisorer                  (1 år) (på valg)
 17. Representanter til Vestfold Idrettskretts Ting og Re Idrettsråd
 18. Medlemmer til valgkomiteen          (1 år) (på valg)

 

Bevertning: Kaffe, mineralvann og kake.

 • RGI har ordet
 • Orientering om det nye handicap systemet.
 • Ordet fritt

Styret 

 

Årsberetning for Re Golf 2019

Årsberetning for Re Golfklubb 2019 finner du her.

 

 

Regnskap, Balanse og Revisjonsrapport for Re Golfklubb 2019.

Regnskap, Balanse og Revisjonsrapport. Finner du her.

 

 

Innkommende forslag.

 FORSLAG TIL ÅRSMØTE  2020.

Årsmøtet i Re Golfklubb 2020 ber styret om å utrede hvilke nye inntektsmuligheter som ligger i  en leiemodell mellom eierne av banen (RGI)  og klubb der klubben overtar driftsansvar for bane proshop og kafeteria.

Klubben setter opp et forslag til budsjett  for en slik modell i samarbeid med RGI.

Resultatet av dette framlegges klubb og RGI på medlemsmøte før 20 august  2020.

Forutsetninger.:

 1. RGI skal ha en årlig leie på 360 000    (tilsvarer 80% av 150 medlemmer.)
 2. RGI skal eie maskinparken og organisere og utføre klipping.
 3. Klubben overtar  driftsansvar og inntekter for greenfee og sponsorer.

 

                                      Re    28 januar  2020                                  

                                               RGI

 

 

 

 

Fastsettelse av kontingent for 2020.

Fjorårets kontingenter foreslåes videreført:

Ordinære medlemmer                                        kr  3.950,-    

Ektefelle/samboer                                              kr 3.450,-

Student (gjelder opp til fylte 25 år)                      kr 2.150,-

(studentbevis må forelegges)

Junior  (18 år eller yngre)                                    kr    800,-

Førstegangsmedlem eller

klubb 2 medlemskap

(er medlem i en annen klubb også)                        kr 1.995,-

Fri rangeballer til alle. 

 

 

Forslag til Budsjett for 2020.

 

Du finner budsjettet her.

 

Godkjenning av klubens organisasjonsplan.

Organisasjonskart Re Golfklubb finner du her.

                             

 

Referat fra Årsmøtet 2019.

Referat fra årsmøtet finner du her.

 

 

 Kommentarer fra