Årsmøte 2017 -

Informasjon, dokumenter og referater

Innkalling Årsmøte 2017.

Årsmøte i Re Golfklubb torsdag 23. november kl. 19:00

Alle medlemmer er velkommen til årsmøte torsdag 23. november kl. 19:00.

2nd. etg. Kafeteriaen Re Golfbane.

Saksliste, årsmelding og rapporter vil bli lagt ut på hjemmesiden etter 1. november.

Saker som ønskes behandlet må sendes styret skriftlig innen torsdag 9. november.

Vel møtt.   

Styret

 

Agenda årsmøte Re Golfklubb  23/11-2017.           

 

  1. Godkjenne de stemmeberettigede. Opptelling.
  2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
  3. Valg av dirigent og sekretær.   Samt 2 underskrivere av protokoll.
  4. Behandle klubbens årsmelding og rapporter fra gruppeaktiviteter.
  5. Behandle klubbens reviderte regnskap.
  6. Innkommende forslag til behandling.
  7. Medlemskontingent for 2018.   Nytt forslag foreligger.
  8. Vedta budsjett for 2018.
  9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
  10. Valg.....Styres av valgkomiteen.

 

                                                           Styret. 

 

Årsberetning for Re Golf 2017.

Se her.

 

Saker til behandling på Årsmøtet:

Medlemskontingent  for 2018.

"Styret foreslår  en økning av medlemskontingenten kommende år med kr 300.

Inkludert i denne prisen ligger fri tilgang på rangeballer på driving rangen hele året."

Nye priser for medlemskap:

Hovedmedlem..............kr  3900

Ektefelle/samboere......kr   3400

Studenter.....................kr   1950

Juniorer....................... kr     800

Klubb2 medlemmer/

1 gangs medlemskap.  kr  1995

 Styret 

 

Preliminært referat fra Årsmøtet for Re Golfklubb 2017.

 

Dagens årsmøte foregikk i rolige former, med 27 medlemmer tilstede. Årsberetning og regnskap ble godkjent uten større kommentarer, et forslag om å øke medlemskontingenten med kr. 300,- for alle fra 20 år og oppover ble enstemmig godkjent, da dette innebærer at alle medlemmer får fri tilgang til rangeballer hele sesongen så lenge banen er oppe for spill. Budsjettet for 2018 ble også godkjent uten videre diskusjoner, ordinær drift er budsjettert i balanse, men årets overskudd på ca. kr. 40.000,- er satt av til å bedre banens fasiliteter (eksempelvis forbedring ballautomat, rangeballer, utslagsmatter ), slik at det er budsjettert med et underskudd på 40.000,-. Til slutt var det valg, og styret består nå av Jørn O. Hagen (leder), Jan Gunhildstad ( økonomiansvarlig), Britt I. Moen, Geir Melvold og Tore Finnerud, med Tonje T. Gran og Harald Jacobsen som varamedlemmer. Fordeling av oppgaver på styremedlemmene gjøres av styret selv på første møte. Møtet ble avsluttet med utdeling av noen påskjønnelser og premier fra årets viktigste konkurranser. 

 

Regnskap for Re Golfklubb, sesong 2016 - 2017, ikl. Revisjonsrapport.

Se her.

 

Budsjett for Re Golfklubb, sesong 2017 - 2018.

Se her.