Årsmøte 2013

Innkalling og dokumenter

Til medlemmene i Re Golfklubb

Det innkalles herved til årsmøte i Re Golfklubb i klubblokalene på Reine,

torsdag 28. november 2013 kl. 19:00.

Årsmøtets saksliste:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede.
 2. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Regnskap for 2013m/ revisors beretning
 6. Innkomne forslag og saker
 7. Fastsettelse av medlemskontingent for 2014
 8. Godkjennelse av klubbens budsjett for 2014
 9. Godkjennelse av klubbens organisasjonsplan for 2014
 10. Valg av:

A. Leder                         (1 år)
B. Kasserer                     (2 år)
C. Styremedlem               (2 år)
D. Sekretær                    (2 år)
E. Varamedlemmer            (1 år)
F. Øvrige valg ihh til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
2 revisorer                      (1 år)
Representanter til Golftinget, Vestfold Idrettskretts og Re Idrettsråd
1 medlem til valgkomiteen  (1 år)

 

Etter årsmøtet:

 • Premieutdeling
 • Frank Tømmervik innformerer
 • Lett servering
 • Orientering om banens planer for 2014
 • Undertegning av protokoll

OBS !

 • Årsmøtet ble varslet:
 • i Tønsbergs Blad 14. november 2013
 • på hjemmesiden (http://www.regolf.no) 15. oktober 2012.

 

Årsmøtepapirene fås her og kan skrives ut hjemme:

 

Re Golfklubb

Henrik Hulaas (hulaas@youshop.no tlf. 41855755)

Styrets leder